نوجوانی

3مطلب موجود می باشد.
Shutterstock 511128079
نوجوانی

۱۰ عبارت انگیزشی برای تقویت روحیه نوجوان


در اینجا ۱۰ عبارت انگیزشی ویژه ما برای تقویت روحیه نوجوان شما آورده شده است. هدفون پیچ در گوش، حالت عبوس، کاهش نتایج مدرسه… آیا نوجوان شما

I107476 Enfant Qui Se Trouve Moche
نوجوانی

فرزندم فکر می کند زشت است، چه کنم؟


عقیده بر این است که عقده های فیزیکی در دوران نوجوانی به وجود می آیند. اما آنها همچنین به کودکان کوچکتر مربوط می شوند. چه چیزی باعث

Ado
نوجوانی

۸ عبارتی که نباید به نوجوان تان بگویید!


بسیار مهم است که والدین همیشه از آنچه می گویند و به عنوان پیام به فرزندشان منتقل می کنند آگاه باشند. نحوه صحبت شما با فرزندتان بر