برخی نشانه های هشدار در مورد سلامت روانی کودکان


 • احساس غمگینی و درماندگی بی دلیل که پایدار و طولانی مدت باشد.
 • گریه زیاد یا واکنش‌ شدید به وقایع پیرامون.
 • عصبانیت و پرخاشگری مداوم و طولانی مدت.
 • احساس گناه و بی‌ارزشی.
 • ناتوانی در غلبه بر احساسات ناشی از فقدان و مرگ عزیزان و اشخاص مهم زندگی .
 •  ترس شدید یا غیرموجه.
 • اشتغال ذهنی زیاد در خصوص ظاهر فیزیکی یا مشکلات مربوط به آن .
 • داشتن افکار مزاحم که نتوان آنها را از ذهن دور کرد (افکار وسواسی) .
 • داشتن افکار اضطراب‌آور درباره وقایع روزمره .
 • افت تحصیلی و کاهش عملکرد در مدرسه.
 • بی علاقگی به چیزهایی که قبلا به آنها علاقه مند بوده است.
 • تغییرات غیرقابل توضیح در الگوی خواب و خوراک .
 • تمایل به تنهایی و دوری از دوستان .
 • به رویا فرو رفتن و انجام ندادن وظایف و تکالیف .
 • احساس این که زندگی خیلی سخت است و نمی‌شود آن را مدیریت کرد.
 • شنیدن صدا و دیدن تصاویری که دیگران آنها را تجربه نمی‌کنند.
 • فکر کردن به خودکشی و اقدام به آن  ( هر گونه صحبت راجع به خودکشی از طرف یک کودک، باید جدی تلقی شود)
 • آسیب رساندن به خود و دست به کارهای مرگبار زدن .
 • ضعف تمرکز و توجه .
 • آرام و قرار نداشتن (پرتحرکی ) .
 • کابوس‌های مستمر شبانه .
 • مصرف سیگار و الکل .
 • پرخوری و سپس جبران آن از طریق ورزش بی رویه یا مصرف غیرمعمول مسهل‌ها .
 • تمرکز زیاد روی وزن .
 • رژیم گرفتن و ورزش وسواس‌گونه .
 • احترام نگذاشتن به قانون و حقوق دیگران .
 • دروغگویی .
 • آتش‌افروزی .
 • اذیت و کشتن حیوانات .
 • عدم برقراری ارتباط مناسب کلامی و غیرکلامی با اطرافیان .

دیدگاهتان را بنویسید