تغذیه نوزاد از تولد تا یک هفتگی

  • بلافاصله پس از تولد ،نوزادتان را در تماس پوست با پوست قرار دهید.
  • اجازه دهید نوزاد طی یک ساعت اول تولد به پستان گذاشته شود و شیر بخورد. به شیرخوار آغوز را که اولین شیر غلیظ و زرد رنگ است ، بدهید . این شیر، شیرخوار را از بسیاری از بیماریها محافظت میکند.
  • شیرخوار را شب و روز هر چقدر و هر زمان میخواهد حداقل ۱۲ – ۱۰ بار در ۲۴ ساعت با شیر خود تغذیه کنید.تغذیه مکرر باعث تولید شیر بیشتر میشود.در هروعده وقتی از یک پستان تغذیه شد،او را به پستان دیگربگذارید و در وعده بعد تغذیه را از پستانی که کمتر خورده شروع کنید.
  • اگر شیرخوار خودش بیدار نشود او را بعد از ۳ ساعت بیدار کنید.
  • به شیرخوار غذا یا مایعات دیگر حتی آب ندهید. شیر مادر به تنهایی همه نیاز شیرخوار را برآورده میکند.
  • از روز ۵ – ۳ تولد قطره A+D را طبق دستورعمل به شیرخوار بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید