نشانه های کافی بودن شیرمادر

How much breast milk does a newborn need 600x339 1 - نشانه های کافی بودن شیرمادر

نشانه های گرسنگی :

حرکات دهان،مکیدن لب و انگشت، نق زدن و صداهای ظریف، و یا هرچیزی را به دهان می برد. وقتی شیرخوار این علائم را نشان می دهد، اجازه ندهید گریه کند و برافروخته شود.
گریه، جیغ زدن و کمانه زدن علامت دیررس گرسنگی است و نباید اجازه داد گرسنگی شیرخوار به این مرحله برسد. چنانچه شیرخوار گریه کند و آشفته شود، ابتدا باید او را آرام کرده و سپس به پستان گذاشت تا بتواند آن را درست بگیرد.

نشانه های سیری :

توقف صدای بلع، توقف بیشتر بین دفعات مکیدن، رفع نشانه های گرسنگی، افزایش مکیدنهای غیر تغذیه ای پستان، رها کردن پستان و ریلاکس شل شدن و به خواب رفتن.

نشانه های کفایت شیرمادر :

 بهترین راه برای تشخیص کفایت شیرمادر، افزایش وزن شیرخوار و ترسیم منحنی رشد او می باشد
معمولا نوزادان در ۴ – ۲ روز اول پس از تولد وزن از دست می دهند. کاهش وزن بیشتر از ۷ درصد وزن تولد بیش از اندازه بوده و باید تولید شیر و انتقال آن به شیرخوار ارزیابی شود. شیرخواری که وزن زیادی از دست نداده و بطور موثری تغذیه می شود و شیر کافی دریافت می کند از روز ۴ تا ۵ پس از تولد شروع به افزایش وزن به میزان تقریبا ۱۵ تا ۳۰ گرم در روز می نماید. با این میزان افزایش وزن، بیشتر شیرخوارانی که با شیرمادر تغذیه می شوند تا روز ۱۴ – ۱۰ وزنی بیشتر از وزن تولد خود خواهند داشت و طی ۲ماه اول ۱۵۰ تا ۲۱۰ گرم در هفته افزایش وزن دارند. چنانچه نوزادی که با شیرمادر تغذیه می شود وزنش در ۲هفتگی کمتر از وزن زمان تولدش باشد نیازمند ارزیابی دقیق و مداخله است. بهر حال حدود حداقل ۶۰۰ گرم)یا بیشتر( افزایش وزن در ماه مطلوب است.

راه های دیگر تشخیص کفایت شیرمادر در شیرخوارانی که فقط شیرمادر می خورند و تا زمانی که بطور انحصاری با شیرمادر تغذیه می شوند، عبارتند از :

 تعداد ۱ نوبت مدفوع و ۱کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روز اول،تعداد ۳ – ۲نوبت مدفوع و ۳ – ۲کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روزدوم، تعداد ۳ – مدفوع و ۴ – ۳ کهنه مرطوب با ادرار کمرنگ در روزسوم
تعداد ۸ – ۶ کهنه مرطوب یا ۶ – ۵ پوشک یا بیشتر در ۲۴ ساعت با ادرار کمرنگ از روز ۷ – ۵ تولد به بعد
اجابت مزاج حداقل ۲بار و یا بیشتر از روز ۴ به بعد در ۲۴ ساعت ۸ – ۳ بار هم دیده می شود بعد از یک ماهگی ممکن است این دفعات کاهش یابد وحتی هرچند روز یک بار، یک اجابت مزاج نرم و حجیم داشته باشد بدون اینکه بیمار باشد.
 هشیار بودن، قدرت عضلانی مناسب و پوست شاداب.

دیدگاهتان را بنویسید